THI CÔNG HOÀN THIỆN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH - tt-tcons

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Dự Án: Tòa Nhà Văn Phòng Quận Tân Bình
Địa Chỉ: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết Kế: KTS. Nguyễn Viết Khim và cộng sự.
Thi Công: TAM Design